Dossier Regionaal Voedsel

Een regionale afzet van voedsel biedt voordelen, zoals een betrouwbare herkomst, minder transportkilometers, produceren op maat, minder verspilling. Toch blijkt de praktijk soms weerbarstig: het assortiment is beperkt, de transportkosten zijn relatief hoog en seizoensgebonden teelten geven geen constante aanvoer. En hoe speelt het onderwijs in op deze korte afzetketens en de houding van de consument? Lees meer in dit dossier.