Privacy Statement

Op en Top Rotterdam is een handelsnaam van Inventiv BV, Wilhelminapark 8, 4818 SM te Breda, ingeschreven bij de KvK onder nummer: 592827838.
Op en Top Rotterdam is bereikbaar onder +31 (6) 43759280 of info@opentoprotterdam.nl .
Op en Top Rotterdam gaat vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. We verwerken persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt doormiddel van het invullen van het contactformulier op onze website of rechtstreeks een e-mail stuurt naar ons. Op het contactformulier worden de volgende persoonsgegevens gevraagd:
  • Naam
  • Telefoonnummer
  • E-mail adres

Wij slaan deze persoonsgegevens op binnen ons goed beveiligde lokale netwerk omdat wij deze nodig hebben om onze diensten te kunnen leveren aan onze (potentiële) opdrachtgevers.

Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt en we verzenden geen nieuwsbrieven. Het telefoonnummer en naam gebruiken wij om met de (potentiële) opdrachtgever in gezamenlijkheid vast te kunnen stellen of en waar we concreet iets voor elkaar kunnen betekenen.
Verder worden deze persoonsgegevens gebruikt voor het onderhouden van de zakelijke contacten, informatie verstrekking, offertes en facturen. Het e-mailadres gebruiken wij om te communiceren met de (potentiële) opdrachtgever en om de offerte/factuur naar toe te sturen.De genoemde persoonsgegevens worden bewaard voor zolang de zakelijke relatie voortduurt en in de financiële administratie gedurende de door de fiscus voorgeschreven bewaartermijn.
Adresgegevens van (een aantal van) onze opdrachtgevers waarmee we samenwerken, staan ook op onze website. Wij slaan ook de persoonsgegevens van ons personeel op in ons archief en deze worden verwijderd nadat het dienstverband is afgelopen.

Onze website is, naar de laatste stand der techniek, volledig beveiligd. Onze E-mail wordt beveiligd afgehandeld.De (potentiële) opdrachtgever heeft altijd recht op inzage in zijn gegevens. Een verzoek hiertoe kan per E-mail aan info@opentoprotterdam.nl gedaan worden. Daarbij kan hij/zij ook verzoeken om correctie of verwijdering van zijn/haar persoonsgegevens. Verwijdering kan echter alleen als de gegevens niet meer relevant zijn.

De (potentiële) opdrachtgever heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.